1 :באנים שניתנו  0 :התחברויות שנחסמו  0 :מיוטים שניתנו  2 :שרתים 
מפה שחקנים שם השרת משחק אבטחה מערכת
N/A Querying Server Data...
N/A Querying Server Data...1 :באנים כוללים
אורך שם תאריך\שעה מוד
Permanent asdasd 09-25-19 13:12 MOD
0 :מיוט\גאג כוללים
אורך שם תאריך\שעה סוג